Erbjuda GrönKvist?

Arbetar du i eller företräder en verksamhet som skulle vilja erbjuda Grönkvistgrupper.

Samordningsförbunden i Västmanland genomför i samarbete med VITAL GoodSolution handledarutbildningar samt tillhandahåller materialet för såväl de utbildade handledarna som för deltagare i GrönKvistprogrammets sju gruppträffar.

Handledarutbildningen genomförs som en process med

  • tre dagars utbildning i metod- och material med utgångspunkt i det lösningsfokuserade coachande förhållningssättet
  • uppstart av egen GrönKvistgrupp med deltagare från den egna verksamheten eventuellt i par med en kollega som också deltar i handledarutbildningen
  • en halv dags handledning med reflektion över erfarenheterna att handleda den egna GrönKvistgruppen.

Inför handledarutbildningen påbörjas egen reflektion kring konsumtion, prioriteringar och hushållskonomi. Underlag för detta är hämtat direkt från GrönKvistmaterialet så att handledaren lär genom att praktisera det som sedan ska förmedlas i den egna gruppen. Detta upplägg är beprövat och uppskattat av tidigare utbildade handledare som främjare av lärprocessen.

Folder om GrönKvist

I denna folder finner du som beslutsfattare eller handläggare kort information om vad GrönKvist-programmet är.

Folder om GrönKvist riktad till beslutsfattare.

Om du har frågor går det bra att kontakta:
ann.rilegard@fagersta.se
eller
sussan@goodsolution.se

Planerade handledarutbildningar hittar du här:
Handledarutbildningar