Handledare

GrönKvistgrupperna leds av utbildade handledare. De flesta GrönKvisthandledare arbetar inom kommunernas arbetsmarknadsenheter, socialtjänst, vuxenutbildning, hälsofrämjande- eller rehabiliterande verksamheter. Även Arbetsförmedlingen och Region Västmanland har medarbetare som utbildat sig till GrönKvisthandledare.

Den två och en halv dagar långa handledarutbildningen fokuserar dels på GrönKvist förhållningssätt, dels på det detaljerade innehållet och övningarna som programmet består av. Allt finns samlat i ett gediget handledarstöd som fungerar som en guide och matchar det material som handledaren ger deltagarna tillgång till succesivt under de sju gruppträffarna.

Är du intresserad av att bli GrönKvisthandledare?

Som GrönKvisthandledare strävar du efter att leda en upptäcktsresa där du är coach och handledare – inte expert!

Ditt mål är att i dialog med gruppdeltagarna göra frågor om hushållets utgifter och inkomster begripliga och inspirera till att deltagaren själv ser över sina prioriteringar och konsumtionsvanor. Du ger inte konkreta råd eller kommer med pekpinnar.


Information till dig som vill erbjuda GrönKvist eller bli handledare hittar du här:
Erbjuda GrönKvist?

Information till dig som redan är GrönKvisthandledare hittar du här
Handledarstöd