Handledarutbildningar

Här hittar du information om handledarutbildningar och nätverksträffar för Samordningsförbunden i Västmanlands medlemsorganisationer.

Kommande utbildningar/nätverksträffar


Utbilda dig till GrönKvisthandledare – start 11 december 2023

Som GrönKvisthandledare strävar du efter att leda en upptäcktsresa där du är coach och handledare – inte expert! Ditt mål är att i dialog med gruppdeltagarna göra frågor om hushållets utgifter och inkomster intressanta och begripliga och möjliga att påverka.

Datum för utbildningen till GrönKvisthandledare:
Dag 1-2: 11-12 december 2023, 8.30-16.00
Plats: Elite Stadshotellet Västerås
Förberedelser inför dag 1:
Inför utbildningsdag 1 kommer du att få ett mejl med det du behöver göra inför dagen – uppskattningsvis två timmars förberedelse.

Dag 3: 12 januari 2024, 8.30-16.00
Plats: Aros Catering, Kranbyggargatan 3, Västerås

Dag 4 (som är ett handledningstillfälle):
26 februari 2024, 13.00-16.00 via Zoom.
Mer information och anmälan via pdf:en nedan.

Inbjudan till utbildning för att bli certifierad GrönKvisthandledare
Inbjudan till utbildning för att bli certifierad GrönKvisthandledare

Inbjudan och anmälan

Senast anmälningsdatum är den 7 november 2023.


Utbildning ”GrönKvist Lättläst” för redan certifierade GrönKvisthandledare –
13 december 2023

Vi har glädjen att meddela att den efterfrågade Lättlästa versionen av GrönKvist kommer att finnas tillgänglig från december 2023.  Många av er handledare har bett om denna förenklade version som kan passa många målgrupper och göra GrönKvist tillgängligt för de individer som verkligen behöver stöd i att hantera sin vardagsekonomi.

Du som redan är utbildad i det digitala GrönKvistprogrammet erbjuds härmed att få en kort utbildning i den lättlästa varianten som du därefter direkt kan starta GrönKvistgrupper i för de individer du möter. Det är samma upplägg som det ordinarie GrönKvistprogrammet men något förenklat i vissa övningar, i
informationsmängd samt formuleringar. Deltagarmaterialet är helt omarbetat till en lättläst version för de deltagare som deltar i en GrönKvist lättläst-grupp. 

Utbildning GrönKvist Lättläst för redan certifierade GrönKvisthandledare
Utbildning GrönKvist Lättläst för redan certifierade GrönKvisthandledare

Inbjudan och anmälan

Anmälan senast onsdagen den 6 december


För frågor kontakta gärna Ann Rilegård eller Sussan Öster, se:
Kontakt