Handledarutbildningar

Här hittar du information om handledarutbildningar och nätverksträffar för Samordningsförbunden i Västmanlands medlemsorganisationer.

Kommande utbildningar/nätverksträffar


Utbilda dig till GrönKvisthandledare – start 20 oktober 2022

Som GrönKvisthandledare strävar du efter att leda en upptäcktsresa där du är coach och handledare – inte expert! Ditt mål är att i dialog med gruppdeltagarna göra frågor om hushållets utgifter och inkomster intressanta och begripliga och möjliga att påverka.

Datum för utbildningen till GrönKvisthandledare:
Dag 1-2: 20-21 oktober, 8.30-16.00
Plats: Elite Stadshotellet Västerås
Dag 3: 11 november, 8.30-16.00
Dag 4 (som är ett handledningstillfälle): 27 januari, 8.30-12.00.
Mer information och anmälan via pdf:en nedan.

Inbjudan till utbildning för att bli certifierad GrönKvisthandledare - start 20-21 oktober 2022 - länk till pdf.

För frågor kontakta gärna Linda Anderfjäll eller Sussan Öster, se:
Kontakt