Om GrönKvist

GrönKvist syftar till att stödja människor till en ökad kunskap och kontroll över och förbättring av sin privatekonomi.

GrönKvist är ett coachande program som på ett lättsamt och seriöst sätt ger möjligheter till empowerment och ökade kunskaper om hushållsekonomi och om konsumentfrågor.

GrönKvistprogrammet genomförs under sju veckovisa träffar cirka 2,5 timmar per tillfälle med en utbildad handledare.

  • Träff 1 – Värm upp och börja få mer koll på pengarna
  • Träff 2 – Spara till ett mål
  • Träff 3 – Minska utgifterna för mobil, el och städning – och unna dig en guldkant
  • Träff 4 – Minska utgifterna för resor, kläder och mat – och ta makt över reklamen
  • Träff 5 – Laga mat från grunden och spara pengar
  • Träff 6 – Betala, spara och låna – och vad händer om vi separerar?
  • Träff 7 – Bli en kunnigare konsument och se till att ha rätt försäkringar

GrönKvist Lättläst

GrönKvistprogrammet med sina sju träffar finns även i en lättläst version. Det är texterna i deltagarmaterialet som är omarbetade till lättläst. Vissa av övningarna är omarbetade och förenklade. En del av de svårare övningarna är borttagna.

Handledarstödet är anpassat och följer deltagarmaterialet men texten i handledarstödet är inte skriven i lättläst form. Handledarstödet och deltagarmaterialet i lättläst version finns på en egen webbplats och nås via denna länk:
GrönKvist Lättläst

GrönKvist logga för Lättläst

Kontakt angående GrönKvist

Har du frågor om programmet och materialet kontakta
Ann Rilegård, Norra Västmanlands Samordningsförbund ann.rilegard@fagersta.se

eller

Sussan Öster
sussan@goodsolution.se som samverkar med Samordningsförbundet Västerås, Samordningsförbundet Västra Mälardalen och Norra Västmanlands Samordningsförbund i handledarutbildningar och fortsatt utveckling av programmet och materialet.


Läs mer: