Bakgrund

GrönKvist är ett program som från 1998 och framåt utvecklades av Samhällsmedicinska enheten inom Region Västmanland i samarbete med: FöreningsSparbanken, LO, Konsument Västerås, Konsumentverket, Handelsanställdas förbund och ABF.

Anledningen till satsningen var insikten om att livsvillkoret privatekonomi är en grundläggande bestämningsfaktor för hälsoläget i befolkningen och för upplevd livskvalitet hos den enskilde medborgaren.

En filkand- och en magisteruppsats vid Mälardalens högskola: Instutionen för Vård och Folkhälsovetenskap (S Öster) visade effekter i form av minskad grad av ekonomisk stress och ökad konsumentmedvetenhet efter genomgång av programmet.

En sammanfattning av resultaten från masteruppsatsen finns här:
Beskrivning av programmet och resultaten


Resultat i korthet från formulärstudien av GrönKvistdeltagare

Effekterna av interventionen följdes upp efter 15 veckor (kortsiktiga effekter) samt efter ett år (långsiktiga effekter):

Kortsiktiga effekter:

  • Ökad förnöjsamhet med ekonomin
  • Ökad förnöjsamhet med matvanorna
  • Ökat psykologiskt och generellt välbefinnande (PGWB)
  • Ökad användning av cykel och allmänna kommunikationer
  • Tendens till minskad konsumtion av starksprit och folköl

Långsiktiga effekter:

  • Lägre grad av subjektivt upplevd ekonomisk stress (oro, grubbel, missnöje med ekonomin)
  • Lägre grad av faktisk ekonomisk stress (avstå från saker, avsaknad av kontantmarginal)
  • Ett förbättrat värde för känsla av sammanhang (KASAM)
  • Ökad vattenkonsumtion och tendens till minskad folkölskonsumtion.

Efterhand har efterfrågan och behov av GrönKvist  framförts, främst från kommunerna i Västmanland. Revidering av programmet har skett ungefär vart femte år. En del i metodutvecklingen har varit att ta fram deltagarmaterial på arabiska och somaliska.

Den senaste revideringen genomfördes under 2020 när samordningsförbunden i Västmanlandtog tog över GrönKvistprogrammet och digitaliserade det.

Referenser och tack!

GrönKvist använder så opartisk information som möjligt, om privatekonomi och konsumtion, som underlag för kunskapsdelarna i programmet.

Vi vill tacka dessa organisationer och webbplatser:
Konsumentverket och skriften ”Koll på pengarna”, Hallå konsument, SCB, Livsmedelsverket, Macrobond, Ekonomifakta.se, Telecområdgivarna.se, Telepriskollen.se, Bredbandsval.se, Prisfakta.se, Elpriskollen.se, Bilsvar.se, Konsumenternas.se och Konsumenternas energimarknadsbyrå. I tidigare underlag för budgetbladet har vi använt Swedbank institutet för privatekonomi, i denna version i omarbetad form.

Tack till Christina Wallnér för överföring och layout i digitaliseringen av GrönKvist.

Tack till Hans Dahlman tidigare chef för den Samhällsmedicinska enheten i Region Västmanland för det innovativa greppet att redan 1996 föreslå en metodutveckling av ett program för förbättrad privatekonomi inom ramen för folkhälsoarbetet. Tack till Bengt Starrin och Stefan Sörensen för forskningen på programmet. Samma program är nu vidare förvaltat och uppdaterat i digital form.