Delta i GrönKvist

Information till dig som kanske vill delta i en GrönKvistgrupp

Programmet kan hjälpa dig att utveckla smarta strategier; du kan via programmet få större kunskaper om hur du kan hantera din ekonomiska situation och få bättre kontroll över inkomster och utgifter. Oavsett ditt nuläge!

Om du är intresserad av att delta i en GrönKvistgrupp och redan har kontakt med kommunen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller Region Västmanland – så kan du fråga din handläggare där, om hen kan hjälpa dig att anmäla ditt intresse att delta.

Folder om GrönKvistprogrammet

I denna folder kan du läsa mer om GrönKvistprogrammet.

Framsidan av foldern riktad till GrönKvistdeltagarna. Foldern finns som pdf.