GrönKvist

GrönKvist är ett coachande grupprogram för ökad medvetenhet som konsument, mer kontroll över hushållsekonomin och minskad ekonomisk stress. Läs mer Om GrönKvist längre ned på sidan.

Ekorre som visar vägen i trädet.

Handledare

För dig som vill bli eller är utbildad GrönKvisthandledare. Handledarutbildningar och GrönKvistgrupper erbjuds i myndighetssamverkan via Samordningsförbunden i Västmanland.

Ekorre med en valnöt i munnen.

Deltagare

Information för dig som vill delta eller deltar i en GrönKvistgrupp. Här finns också det lösenordsskyddade deltagarmaterialet för dig som redan deltar i programmet.

Om GrönKvist

GrönKvist logga

GrönKvist är i första hand ett program som försöker göra frågor om hushållets utgifter och inkomster begripliga och inspirera till att se över prioriteringar och konsumtionsvanor. Programmet är ett lättsamt sätt att närma sig den för många så utmanande frågan om privatekonomi.

GrönKvistprogrammet har i utvärderingar påvisat effekter på privatekonomi och konsumtionsvanor. Handledarutbildningar och GrönKvistgrupper erbjuds i myndighetssamverkan via Samordningsförbunden i Västmanland.

GrönKvistprogrammet finns också i en lättläst version. Läs mer: