Deltagare

GrönKvist är i första hand ett program som försöker göra frågor om hushållets utgifter och inkomster begripliga och inspirera till att se över prioriteringar och konsumtionsvanor. Du kommer att få vara med om en upptäcktsresa med tankar, ekonomiprat och tips. Du fokuserar på det som känns viktigast: det du vill prioritera och försöka påverka till det bättre, för dig och ditt hushåll.

Information till dig som kanske vill delta i en GrönKvistgrupp hittar du via följande länk:
Delta i GrönKvist

Sidorna under rubriken GrönKvistträffar, nedan, är till för dig som anmält dig till GrönKvistprogrammet.

GrönKvist är ett coachande program för ökad medvetenhet som konsument, mer kontroll över hushållsekonomin och minskad ekonomisk stress.

Din GrönKvisthandledare lotsar dig som GrönKvistdeltagare genom programmet med sju träffar. Du bestämmer vad som är mest intressant och hjälpsamt för dig.

För att komma åt deltagarmaterialet behöver du ett lösenord per träff. Lösenorden får du från din GrönKvisthandledare.

GrönKvistträffar