Instruktioner för att fylla i dokument på dator, läsplatta och mobiltelefon

iPhone

Ikon GrönKvist på din hemskärm

Du kan få en ikon ”GrönKvist” på din hemskärm genom att följa denna instruktion.

1. Gå till gronkvist.nu i din webbläsare. Klicka på den lilla kvadraten med en uppåtpil i den nedre listen.
1. Gå till gronkvist.nu i din webbläsare. Klicka på den lilla kvadraten med en uppåtpil i den nedre listen.
2. I den nedre listen swipar du fram till plustecknet Lägg till på hemskärmen.
2. I den nedre listen swipar du fram till plustecknet Lägg till på hemskärmen.
3. Klicka på Lägg till längst upp till höger. Då får du en ikon Grönkvist på din hemskärm.
3. Klicka på Lägg till längst upp till höger.

4. När du nu går tillbaka till hemskärmen så har du en GrönKvist-ikon med GrönKvist-loggan på din hemskärm. Klicka på den när du snabbt vill komma till webbplatsen.


Ifyllningsbar pdf på iPhone

Här visas hur du laddar ned den ifyllningsbara pdf:en ”Presentation” som finns på sidan Träff 1 och sparar den i Anteckningar på din iPhone. Instruktionen fungerar bl.a. för iPhone 6 men tyvärr inte för iPhone 12 och 13. Om instruktionen inte fungerar för den iPhone som du använder så rekommenderar vi istället att du använder appen Adobe Acrobat Reader.

Du kanske är van vid att spara dina filer på ett annat ställe. Fungerar det att spara där och öppna dokumentet för redigering, så går det naturligtvis bra.

  1. Gå till sidan Träff 1 – Uppvärmning och nuläge
2. Scrolla ned till pdf-dokumentet Presentation och klicka på länken "Presentation - ifyllningsbar pdf".
2. Scrolla ned till pdf-dokumentet Presentation och klicka på länken ”Presentation – ifyllningsbar pdf”.
3. Klicka på kvadraten med en pil uppåt och välj Skapa pdf - i nästa bild förklaras det hur det går till.
3. Klicka på kvadraten med en pil uppåt och titta sedan på nästa bild.
4. Swipa fram Skapa PDF i den nedre listen.
4. Swipa fram Skapa PDF i den nedre listen och klicka där.
5. Klicka på den lilla kvadraten med uppåtpilen i det nedre vänstra hörnet och välj sedan enligt instruktionen i nästa bild.
5. Klicka på den lilla kvadraten med uppåtpilen i det nedre vänstra hörnet och välj sedan enligt instruktionen i nästa bild.
6. Klicka på Lägg till Anteckningar. Om inte ikonen syns så swipa i den övre listen.
6. Klicka på Lägg till Anteckningar. Om inte ikonen syns så swipa i den övre listen.
7. På raden" Lägg till text i din anteckning..." skriver du titeln på pdf-dokumentet som du lägger i Anteckningar - se nästa bild.
7. På raden” Lägg till text i din anteckning…” skriver du titeln på pdf-dokumentet som du lägger i Anteckningar – se nästa bild.

8. Skriv in Träff 1 Presention Grönkvist och se till att det står Ny anteckning vid pilen längst ned till höger. Om det inte gör det så klickar du på Ny anteckning > och väljer Skapa ny anteckning.
8. Skriv ”Träff 1 Presention Grönkvist” och se till att det står Ny anteckning vid pilen längst ned till höger. Om det inte gör det så klickar du på Ny anteckning > och väljer Skapa ny anteckning.
9. Nu visas denna igen efter det att du har lagt din pdf i Anteckningar. Klicka på Klar.
9. Nu visas denna bild igen efter det att du har lagt din pdf i Anteckningar. Klicka på Klar och se nästa bild vad du ska göra.
Du har redan sparat pdf-dokumentet i Anteckningar så i detta läge ska du klicka på Radera PDF-fil.
10. Du har redan sparat pdf-dokumentet i Anteckningar så i detta läge ska du klicka på Radera PDF-fil.

11. Nu är det dags att gå in i Anteckningar. För att komma dig så klickar du på mobilens hemknapp – den längst ned på telefonen. Gå in i Anteckningar via ikonen Anteckningar på hemskärmen.

12. Här visas hur många anteckningar som finns här. Klicka fram dokumentet som du just laddade ned.
12. Här visas hur många anteckningar som finns här. Klicka fram dokumentet som du just laddade ned.
13. Klicka på "Träff 1 Presentation Grönkvist" för att öppna dokumentet i redigeringsläget.
13. Klicka på ”Träff 1 Presentation Grönkvist” för att öppna dokumentet i redigeringsläget.
14. Nu kan du fylla i dokumentet Presentation.
14. Nu kan du fylla i dokumentet Presentation.
15. När du är klar så klickar du på Klar upptill till vänster.
15. När du är klar så klickar du på Klar upptill till vänster.

16. Därefter kan du gå tillbaka till huvudsidan för Anteckningar genom att klicka på <Anteckningar. När du går tillbaka till ditt dokument i Anteckningar så finns dina uppgifter kvar där.

Nu kan du gå vidare och ladda ned nästa dokument från deltagarsidan och följa samma instruktion fast döpa dokumentet utifrån mönstret ”Träff nr – rubrik på pdf-dokumentet”.

Så här ser det ut i Anteckningar när du har laddat ned de första fyra pdf-dokumenten enligt ovanstående instruktion.
17. Så här ser det ut i Anteckningar när du har laddat ned de första fyra pdf-dokumenten enligt ovanstående instruktion.