Instruktioner för att fylla i dokument på dator, läsplatta och mobiltelefon

iPad

Ikon GrönKvist på din hemskärm

Du kan få en ikon ”GrönKvist” på din hemskärm genom att följa denna instruktion.

Gå till gronvkvist.nu och lägg till på hemskärmen.
Gå till gronkvist.nu och klicka sedan på den ”lilla kvadraten med en pil uppåt” då visas bilden ovan. I den nedre listen swipar du fram alternativet med ett plustecken = Lägg till på hemskärmen.
Lägg till hem.
Lägg till i hem genom att klicka på ”Lägg till”. Nu har du fått en ikon ”GrönKvist” på din hemskärm.

Ifyllningsbar pdf på iPad

Här visas hur du laddar ned den ifyllningsbara pdf:en ”Presentation” som finns på sidan Träff 1 och sparar den i Anteckningar.

Du kanske är van vid att spara dina filer på ett annat ställe. Fungerar det att spara där och öppna dokumentet för redigering, så går det naturligtvis bra.

  1. Gå till sidan Träff 1 – Uppvärmning och nuläge
2. Gå till sidan med den ifyllningsbara pdf:en Presentation och klicka på länken Presentation - ifyllningsbar pdf.
2. Scrolla ned till pdf-dokumentet Presentation och klicka på länken ”Presentation – ifyllningsbar pdf”.
3. Det ifyllningsbara pdf-dokumentet visas nu på skärmen.
3. Det ifyllningsbara pdf-dokumentet visas nu på skärmen.
4. Klicka på kvadraten med en uppåtpil och välj Skapa en pdf genom att swipa fram alternativet i den nedre listen.
4. Klicka på kvadraten med en uppåtpil (långt upp till höger på skärmen) och välj ”Skapa en pdf” genom att swipa fram alternativet i den nedre listen.
5. Nu visas pdf-dokumentet på skärmen. Börja med att spara det till Anteckningar innan du börjar fylla i det. Nästa bild visar hur det går till.
5. Nu visas pdf-dokumentet på skärmen. Börja med att spara det i Anteckningar innan du börjar fylla i det. Nästa bild visar hur det går till.
6. Klicka på kvadraten med uppåtpil. Spara pdf-dokumentet genom att välja Lägg till Anteckningar.
6. Klicka på kvadraten med uppåtpil. Spara pdf-dokumentet genom att välja ”Lägg till i Anteckningar”.
7. På raden "Lägg till text i din anteckning..." skriver du "Träff 1 Presentation Grönkvist".  Om det inte redan står "Ny anteckning" längst ned till höger så klickar du på pilen längst ned till höger och väljer "Skapa ny anteckning".
7. På raden ”Lägg till text i din anteckning…” skriver du ”Träff 1 Presentation Grönkvist”. Om det inte redan står ”Ny anteckning” längst ned till höger så klickar du på pilen längst ned till höger och väljer ”Skapa ny anteckning”.
8. Välj Ny anteckning och klicka på Tillbaka.
8. Välj Ny anteckning och klicka på <Tillbaka.
9. Nu ska det se ut så här. Klicka på Spara och därefter på Klar. Då visas nästa bild nedan.
9. Nu ska det se ut så här. Klicka på Spara och därefter på Klar. Då visas nästa bild nedan.

10. Du har redan sparat dokumentet i Anteckningar så nu ska du klicka på Radera PDF-fil för att stänga fönstret och återgå till webbläsaren.
10. Du har redan sparat dokumentet i Anteckningar så nu ska du klicka på Radera PDF-fil för att stänga detta fönster och återgå till webbläsaren.

11. Du har nu sparat dokumentet med rubriken ”Träff 1 Presentation Grönkvist”. Gå in i Anteckningar via hemskärmen (det vill säga tryck på den runda knappen längst ned på iPaden) och leta sedan rätt på ikonen för Anteckningar och klicka på den.

12. Mappar i Anteckningar på iPad.
12. Mappar i Anteckningar på iPad.
13. Lista med anteckningar.
13. Lista med dina anteckningar.
14. Nu kan du fylla i dokumentet Presentation genom att ställa markören i det fält som du vill börja med att fylla i.
14. Nu kan du fylla i dokumentet ”Presentation” genom att ställa markören i det fält som du vill börja med att fylla i.
15. När du är färdig klickar du på Klar längst upp till vänster. Med knappen längst ned till höger kan du dölja  respektive öppna tangentbordet.
15. När du är färdig klickar du på Klar längst upp till vänster. Med knappen längst ned till höger kan du dölja respektive öppna tangentbordet.

Nu kan det se ut som att dina uppgifter försvinner men så fort som du klickar på Presentationen på skärmen så visas uppgifterna igen och du kan fortsätta att fylla i uppgifter alternativet redigera. För varje ändring som du gör ska du klicka på Klar längst upp till vänster.

Klicka på ”<Anteckningar” för att komma tillbaka och se alla anteckningar.

När du återvänder till webbläsaren på din iPad så ligger pdf-dokumentet kvar där. Gå tillbaka till deltagarsidan för Träff 1 genom att använda webbläsarens bakåtpil.

Nästa pdf-dokument som du ska jobba med är Våra GrönKvistträffar. Du hämtar det via sidan Träff 1 – Uppvärmning och nuläge på samma sätt som förra gången och lägger det i Anteckningar på samma sätt som tidigare.

16. När du sparar pdf-dokumentet Våra Grönkvistträffar så fyller du i enligt bilden ovan och ser till att det står Ny anteckning > nedtill till höger. Om det inte  gör det så klicka på pilen längst ned till höger i rutan och Välj Skapa ny anteckning.
16. När du sparar pdf-dokumentet Våra Grönkvistträffar så fyller du i enligt bilden ovan och ser till att det står Ny anteckning > nedtill till höger. Om det inte gör det så klicka på pilen längst ned till höger i rutan och Välj Skapa ny anteckning.
17. Nu när du öppnar Anteckningar från hemskärmen så visas dokumentet "Träff 1 Våra Grönkvistträffar" som en egen anteckning i Anteckningar.
17. Nu när du öppnar Anteckningar från hemskärmen så visas dokumentet ”Träff 1 Våra Grönkvistträffar” som en egen anteckning i Anteckningar.