Instruktioner för att fylla i dokument på dator, läsplatta och mobiltelefon

iPad

Ikon GrönKvist på din hemskärm

Du kan få en ikon ”GrönKvist” på din hemskärm genom att följa denna instruktion.

Observera också att bilderna nedan går att klicka på och få upp i förstoring.

Gå till gronvkvist.nu och lägg till på hemskärmen.
Gå till gronkvist.nu och klicka sedan på den ”lilla kvadraten med en pil uppåt” då visas bilden ovan. I den nedre listen swipar du fram alternativet med ett plustecken = Lägg till på hemskärmen.
Lägg till hem.
Lägg till i hem genom att klicka på ”Lägg till”. Nu har du fått en ikon ”GrönKvist” på din hemskärm.